banner02.png

excelsior_a.png

Märchen - Abenteuer

erfahrung_a.png

mini_a.png

1001a.png episch_a.png

rohstoff_a.png

folge_a.png

koop_01.png skill_01.png at_uebersicht01.png  
ostern_a.png pfadfinder_quests01.png
halloween_a.png krisenquest_01.png
weihnachten_a.png links_01.png 

krisenquest_titel.png

 

level_16_02s.png

level_26_01s.png

level_36_01s.png

 

level_46_01s.png
level_56_01s.png
level_66_01s.png

 


level_16.png

kq_16_25.png


 

Questreihe 1

1.1 Fördert Eure Heimatinsel mit

4x

fischteller.png

 

1.2

Produziert mindestens

460

fisch.png

 

 

Erlangt mindestens

7

kraeuter.png

handeln.png

1.3

Produziert mindestens

160x

fischteller.png

 

  Fördert Eure Freunde mit

6x

fischteller.png

 

 

 

Questreihe 2

2.1

Produziert mindestens

1.400

getreide.png

 
 

Erlangt mindestens

270

wasser.png

handeln.png

2.2

Produziert mindestens

180

brot.png

 
  Zahlt aus Eurem Lager

180

bier.png

 
2.3

Produziert mindestens

210

bier.png

 
  Zahlt aus Eurem Lager

110

brot.png

 

Questreihe 3

3.1

Produziert mindestens

2.400

nadelholz.png

 
 

Füllt Eure Fisch-Vorkommen auf mit mindestens

210

fischfutter.png

 
3.2 Produziert mindestens

690

stein.png

 
 

Erlangt mindestens

170

marmor.png

handeln.png

3.3

Produziert mindestens

470

kupfererz.png

 
 

Kauft mindestens

160

eisen.png

 

 

Questreihe 4

4.1

Produziert mindestens

1.200

bronzeschwerter.png

 
4.2 Produziert mindestens

2.950

nhb.png

 
 

Erlangt mindestens

160

bier.png

 

4.3 Produziert mindestens

3.350

werkzeug.png

 

 

Aktualsiert am 04.02.2017 um 21:51 Uhr